Pojazdy Muli – Rolnicze

Reform Muli – rolniczy pojazd specjalny.

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie wykorzystywania przestrzeni wymaga od zarządzających zwiększenia nakładów finansowych na utrzymanie czystości oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

pojazd specjalny - wersja rolnicza - aspekt użytkowy:

  • Dbałość o przestrzeń gminną, rolniczą, wiejską
  • Estetyka i funkcjonalność łąk, pastwisk, połonin
  • Utrzymanie zieleni w parkach, w górach , na łąkach
  • Rewitalizacja terenów rolnych
  • Ekologia
  • Komfort i wygoda mieszkańców i turystów