Polityka prywatności

Ogólna polityka prywatności (strona internetowa)

1 Informacje ogólne i dane kontaktowe

Firma Hary i Janson spółka jawna K. Janson M. Polywka (zwana dalej „Hary i Janson”, „nas” lub „my”) zobowiązuje się do ochrony i respektowania Państwa prywatności. Spółka Hary i Janson  poważnie traktuje ochronę Państwa danych. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy.

2 Osoba odpowiedzialna

Administratorem danych osobowych jest:
Hary i Janson spółka jawna K. Janson M. Polywka

3 Informacje ogólne

Spółka Hary i Janson chce, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas korzystania z naszej strony internetowej i chce poinformować Państwa jako użytkowników, kiedy, w jakim celu i jakie dane osobowe są przetwarzane.

Spółka Hary i Janson zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności, w związku z czym zalecamy regularne czytanie jej postanowień. Datę aktualnej wersji (obowiązującej od) można znaleźć na końcu dokumentu.

3.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia lub adres e-mail). Zasadniczo mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Korzystanie z witryny może wymagać podania danych osobowych. Dane osobowe nie są zatem przetwarzane w sposób oczywisty, lecz jedynie w określonych okolicznościach i określonym celu.

3.2 Kiedy są przetwarzane dane osobowe?

W celu udostępnienia i obsługi strony internetowej dane osobowe są przetwarzane przez nas lub osoby trzecie w ramach:

stron internetowych (w tym bloga): dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem plików dziennika, plików cookie, narzędzia analitycznego wtyczek mediów społecznościowych i innych narzędzi technicznych niezbędnych do działania strony internetowej.

Formularze kontaktowe: dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadku sugestii, pytań lub innych usług, które mogą być obsługiwane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Newsletter: dane osobowe są przetwarzane w zakresie dotyczącym subskrypcji newslettera.
 

3.3 Do jakich celów przetwarzane są dane osobowe?

Spółka Hary i Janson  przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Udostępnianie strony internetowej dla użytkowników

Optymalizacja strony internetowej (np. ocena statystyczna, analiza trendów, ulepszenie strony internetowej)

Personalizacja strony internetowej dla użytkowników

Wysyłka newslettera

Bezpieczeństwo danych użytkowników

Przetwarzanie wszelkiego rodzaju zapytań (użytkowników, dostawców itp.)
 

3.4 Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną (np. otrzymywanie newslettera, personalizacja strony internetowej za pomocą ustawień plików cookie).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Obejmuje on przetwarzanie danych w celu udostępniania i optymalizacji strony internetowej.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, stanowi to podstawę prawną. Może to dotyczyć na przykład przekazywania danych osobowych, okresu przechowywania lub retencji.

4 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

4.1 Czy dane osobowe są przekazywane osobom trzecim?

Państwa dane osobowe są ujawniane osobom trzecim tylko wtedy, gdy uzyskamy Państwa zgodę, gdy istnieje z naszej strony uzasadniony interes lub gdy wymaga tego przetworzenie Państwa zapytania.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub na podstawie wykonalnego urzędowego lub sądowego wymogu.

4.2 Czy korzystamy z usług dostawców zewnętrznych?

Do przetwarzania danych osobowych korzystamy również z usług zewnętrznych dostawców. Usługodawcy to z reguły tak zwane „podmioty przetwarzające”, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi.

4.3 Czy dane osobowe są przekazywane odbiorcom w krajach trzecich?

Dane osobowe udostępniamy również osobom trzecim lub podmiotom przetwarzającym spoza EU/EOG lub Szwajcarii. W takim przypadku przed przekazaniem danych upewniamy się, czy odbiorca gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (np. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony dla danego kraju lub zastosowania standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej) lub czy Państwo jako użytkownicy wyrazili na to zgodę.

Przekazujemy Państwa dane osobowe odpowiednim przedstawicielstwom spółki Hary i Janson lub osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych danego kraju. Oczywiście staramy się, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych, jednakże nie możemy tego zagwarantować w każdym przypadku. Wyrażając zgodę, akceptują Państwo ryzyko związane z przekazywaniem Państwa danych osobowych do odpowiednich firm trzecich, o ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody, udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie może nie być możliwe. W takim przypadku zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

5 Czas przechowywania i okres retencji

Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług na naszej stronie internetowej lub jak długo mamy uzasadniony interes w dalszym ich przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach Państwa dane są usuwane z wyjątkiem danych, które musimy przechowywać w celu spełnienia zobowiązań prawnych (np. okresy retencji).

6 Strona internetowa

6.1 Szczegółowe informacje

6.1.1 Pliki dziennika

Podczas korzystania z naszej strony internetowej pewne dane są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę i zapisywanie przez nas w tzw. plikach dziennika:

adres IP

data i godzina, żądanie serwera

ustawienia, typ i wersja przeglądarki

treść żądania (konkretna strona)

kod statusu dostępu / kod HTTP

pobrane informacje o systemie operacyjnym

nazwa pobieranego pliku

różnica strefy czasowej w porównaniu do Greenwich Mean Time
 

Dane użytkowe stanowią między innymi podstawę do statystycznych, anonimowych analiz, dzięki którym można rozpoznać tendencje, na podstawie których spółka Hary i Janson może odpowiednio ulepszyć swoją stronę internetową.

6.1.2 Cel plików dziennika

Dane osobowe są przechowywane ze względów bezpieczeństwa lub w celu stwierdzenia zakłóceń. Są one przechowywane przez okres 6 miesięcy, a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest konieczne do celów dowodowych, są wyłączone z procesu usuwania do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia i w pojedynczych przypadkach przekazywane organom dochodzeniowym.

6.2 Cookies

6.2.1 Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane w przeglądarce użytkownika. Przy ponownym wejściu na odpowiednią stronę internetową przeglądarka użytkownika odsyła zawartość plików cookies i w ten sposób umożliwia rozpoznanie użytkownika.

6.2.2 Jak długo cookies są przechowywane w przeglądarce?

Niektóre pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne), inne są przechowywane przez określony czas lub na stałe w przeglądarce użytkownika a następnie samoczynnie usuwane (tzw. cookies tymczasowe lub stałe).

6.2.3 Czy uniemożliwiać stosowanie cookies lub ich usuwanie?

Za pomocą poniższego linku mogą Państwo sprawdzić status aktywacji cookies od różnych dostawców oraz sprzeciwić się gromadzeniu lub analizie Państwa danych przez ich pliki cookie: www.youronlinechoices.com

Sprzeciw wobec różnych plików cookies, a w szczególności wobec pochodzących od amerykańskich dostawców, można wnieść pod następującym linkiem: www.optout.networkadvertising.org

6.2.4 Jakich plików cookie używamy i w jakim celu?

Plików cookies używamy, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i jeżeli jest to pożądane, bardziej spersonalizowana. Cookies używamy również celem pomiaru stopnia korzystania z naszej oferty oraz oceny. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła zostać zidentyfikowana nawet po zmianie strony. Ponadto stosujemy na naszej stronie pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Cookies naszych filmów wideo na YouTube są odtwarzane w przyjaznym dla ochrony danych wariancie «youtube-nocookie» przez YouTube (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=pl-PL#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

6.2.5 Niezbędne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są konieczne do bezpiecznego działania naszej strony internetowej. Ta kategoria obejmuje pliki cookie, które:

służą do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników

tymczasowo przechowują dane wprowadzone przez użytkownika (np. zawartość formularza kontaktowego, formularz newslettera)

przechowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia języka)

odtwarzają nagrania video i audio (np. posty na blogu)
 

6.2.6 Analityczne pliki cookie

Stosujemy analityczne pliki cookie, aby móc analizować zachowanie naszych użytkowników w formie statystycznej (np. odwiedzane podstrony, zapytania w wyszukiwarce).

6.2.7    Śledzące pliki cookie w połączeniu z wtyczkami mediów społecznościowych

Integracja wtyczek mediów społecznościowych prowadzi do zapisywania cookies przez dostawców wtyczek.

6.3 Narzędzie do analizy witryn

Potrzebujemy informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony internetowej, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika, analizować trendy oraz w inny sposób zarządzać stroną internetową i ulepszać ją.

Profile użytkowników utworzone przez narzędzie za pomocą analitycznych plików cookie lub poprzez analizę plików dziennika nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzie albo w ogóle nie wykorzystuje adresów IP użytkowników albo skraca je zaraz po pobraniu. Używamy oprogramowania Open Source od dostawcy analiz internetowych Matomo i przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie na naszym własnym serwerze. Państwa dane osobowe nie są przekazywane dostawcy analiz internetowych Matomo.

W przypadku korzystania z plików cookies Opt-Out należy pamiętać, że funkcja Opt-Out jest związana z urządzeniem lub przeglądarką i zasadniczo dotyczy jedynie aktualnie używanego urządzenia końcowego lub przeglądarki. Ponadto mogą Państwo całkowicie uniemożliwić tworzenie profili użytkownika poprzez całkowitą dezaktywację stosowania plików cookies. Jeżeli aktywowali Państwo pliki cookies, a następnie sprzeciwili się gromadzeniu lub analizie Państwa danych przez to narzędzie, mogą Państwo zmienić ustawienia.

6.4 Wtyczki mediów społecznościowych

6.4.1 Co to są wtyczki mediów społecznościowych?

Za pomocą wtyczek można umożliwić integrację mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej z korzyścią dla naszych użytkowników.

Funkcje wtyczek są domyślnie wyłączone, aby zapobiec automatycznemu przesyłaniu danych użytkownika do dostawcy. Dopiero gdy użytkownik kliknie wtyczkę, zostanie ona aktywowana i dane zostaną przesłane. Pliki dziennika (łącznie z adresem IP) są przekazywane przez przeglądarkę internetową bezpośrednio na serwer danego dostawcy wtyczki i tam zapisywane. Serwer ten może znajdować się poza UE lub EOG (np. w USA).

6.4.2 Czy uniemożliwiać aktywację wtyczek?

Jeżeli nie życzą sobie Państwo wymiany danych pomiędzy Państwem a mediami społecznościowymi, powinni Państwo wylogować się z mediów społecznościowych przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Ponadto należy włączyć tryb prywatny w ustawieniach prywatności przeglądarki.

Ponadto może pomóc wyłączenie lub ograniczenie plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki. Uniemożliwia to osobom trzecim śledzenie zachowań użytkownika. Zazwyczaj można uniemożliwić całkowicie ładowanie wtyczek za pomocą dodatków przeglądarki (tzw. Script-Blocker).

6.4.3 Czy spółka Hary i Janson ma wpływ na zakres przetwarzania danych przez wtyczki?

Wtyczki to niezależne rozszerzenia dostawcy wtyczek. Spółka Hary i Janson nie ma zatem wpływu na zakres danych pobieranych przez dostawców wtyczek. Jeżeli jeden z wymienionych dostawców wtyczek umieścił pliki cookie na Państwa urządzeniu, może on zasadniczo rejestrować odwiedzane przez Państwa strony internetowe i na ich podstawie tworzyć szczegółowe profile użytkowników.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia jak również dalszego przetwarzania danych i wykorzystywania ich przez dostawców wtyczek a także Państwa praw i możliwości ustawień w celu ochrony danych osobowych, można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych dostawców wtyczek.

Wtyczki YouTube: Serwis YouTube jest obsługiwany przez firmę YouTube Inc., 300 Sand Hill Rd, BLDG Suite 180, Menlo Park CA 94025, USA; https://policies.google.com/privacy. Korzystamy z przyjaznej dla ochrony danych osobowych wersji «youtube-nocookie» do odtwarzania nagrań wideo na naszej stronie internetowej.(np. na blogu) (https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=pl-PL#zippy=%2Cturn-on-privacy-enhanced-mode).

Wtyczki Google: Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość tworzenia tras dojazdu za pomocą Google Maps (zwanych dalej „Google”). Zostaną Państwo przekierowani do witryny Google Maps. Należy pamiętać, że ta usługa jest udostępniania przez Google na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez firmę Google. Jest to usługa firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. W przypadku skorzystania z usługi powiązanej z naszą stroną internetową Google zapisze plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić lokalizacje i stworzyć mapę dojazdu, przetwarzane są ustawienia i dane użytkownika. Poprzez nawiązane połączenie z Google, Google może ustalić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane zapytanie oraz na jaki adres IP ma zostać przesłana mapa dojazdu. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

6.5 Formularze kontaktowe

Mogą się Państwo kontaktować z nami bezpośrednio za pomocą formularzy kontaktowych, np. zadawać pytania, przesyłać sugestie lub ogólnie korzystać z ofert, które udostępniamy na naszej stronie internetowej.

Z reguły zapisujemy zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail i kraj jako niezbędne dane obowiązkowe celem opracowania zapytania lub prośby. Dane obowiązkowe są zawsze oznaczone gwiazdką (*). Jeżeli wymaga tego opracowanie zapytania, możemy gromadzić inne dane jako informacje obowiązkowe.

Pobrane dane, w tym pola obowiązkowe, znajdą Państwo w odpowiednim formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej. Można się z nami skontaktować również za pośrednictwem podanego adresu e-mail. Państwa dane osobowe przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą wykorzystywane wyłącznie do wskazanego celu i w razie potrzeby przekazywane do odpowiedniej spółki Hary i Janson  Przekazywanie danych celem komunikacji osobom trzecim spoza firmy Hary i Janson  nie jest możliwe, chyba że będzie to absolutnie konieczne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie (por. rozdział 4), a Państwo wyrazili na to zgodę. Dane, które przekazują nam Państwo za pośrednictwem formularzy kontaktowych, usuwamy, gdy tylko ich przechowywanie przestaje być konieczne.

6.6 Formularz newslettera

Na nasz newsletter można zarejestrować się za pomocą formularza newslettera. W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na niezbędne przetwarzanie Państwa danych osobowych. Do rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, kraju i języka. Informacje obowiązkowe są zawsze oznaczone gwiazdką (*). Możliwe jest również dobrowolne podanie innych danych, takich jak imię, nazwisko lub zainteresowania.

Zgromadzone dane, w tym pola obowiązkowe, znajdą Państwo bezpośrednio w formularzu newslettera na naszej stronie internetowej. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do wskazanego celu. Newsletter jest wysyłany przez zewnętrznego usługodawcę z siedzibą w UE. Żadne dane nie są przekazywane do państw trzecich, chyba że sami Państwo znajdują się na terytorium państwa trzeciego i wyrazili zgodę na przekazywanie danych poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. W przypadku cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.

7 Państwa prawa

7.1 Prawo do informacji

Użytkownicy mają prawo w każdej chwili zażądać od administratora danych osobowych informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymać kopię takiej informacji. Ponadto użytkownicy mają prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego.

7.2 Prawo do sprostowania danych

Użytkownicy mają prawo żądać od administratora danych osobowych sprostowania niedokładnych i niepełnych danych osobowych, które ich dotyczą.

7.3 Prawo do usunięcia danych

Użytkownicy mają prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, które nie są już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone. To samo dotyczy sytuacji, w której użytkownicy wycofują swoją zgodę lub sprzeciwiają się przetwarzaniu i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z tego prawa, jeżeli administrator danych podlega ustawowemu obowiązkowi usuwania danych lub jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego.

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7.5 Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo do otrzymania dotyczących ich danych osobowych, które dostarczyli administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz mają prawo do przekazania tychże danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane.

7.6 Prawo do odwołania w przypadku zgody

Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Pomimo cofnięcia zgody nie narusza to legalności przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

7.7 Prawo do sprzeciwu

Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora / osoby trzeciej lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw.

7.8 Jak można korzystać z przysługujących praw?

Celem skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z pracownikami spółki.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Dane kontaktowe organu ochrony danych w Państwa kraju (UE) można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_pl          

8 Kontakt w sprawie ochrony danych

Celem uzyskania informacji i przekazania sugestii na temat ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem do spraw ochrony danych osobowych.